Informacje / Studnie oligoceńskie

Szanowni Państwo !!!

Woda oligoceńska jest to woda artezyjska, mieszcząca się pomiędzy dwiema warstwami skał i czerpana z tzw. studni oligoceńskich. Nazwa wody pochodzi od średnio- i gruboziarnistych piasków glaukonitowych oligocenu, występujących na głębokości około
200 metrów w przypadku niecki mazowieckiej. Woda ta może być przechowywana dla celów spożywczych przez 24 godziny,
po przegotowaniu dłużej. Czas ten związany jest m.in. z rozwojem mikroorganizmów i w związku z tym wskazane jest częste mycie pojemników na wodę.


Warszawska kranówka


Wykaz punktów poboru wody oligoceńskiej administrowanych przez Zarząd Praskich Terenów Publicznych:


Adres Godziny otwarcia Opis Decyzja
Plac Hallera 8a Dni robocze 7:00 - 20:00; Niedziela i święta 8:00 - 19:00 Szczegóły Decyzja
Ul. Łochowska 18 Cały rok 7:30 - 20:00 Szczegóły Decyzja
Ul. Strzelecka 13a Cały rok 7:30 - 20:00 Szczegóły Decyzja
Studnia na terenie Szpitala Praskiego - Al. Solidarności 67
(wejście od ul. Panieńskiej)
Cały rok 7:30 - 20:00 Szczegóły Decyzja
Sprawami studni oligoceńskich zajmuje się
Dział Eksploatacyjny

Mail: sekretariat.zptp@um.warszawa.pl
Telefon: 22 277 46 13