Przewodnik po ZPTP / Struktura organizacyjna (schemat)