Zamówienia publiczne / Zamówienia powyżej 30 000 euro

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w Zarządzie Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych wszczęte od dnia 8 lipca 2019r. są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej.

Podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej jest Platforma Marketplanet e-Zamawiający. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych, platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 17:00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub oneplace@marketplanet.pl, gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://zptp.ezamawiajacy.pl

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane poniżej.

W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-Zamawaiający i strony internetowej http://www.zptp.waw.pl

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro ogłoszone w 2019 roku:


Nr postępowania Przedmiot postępowania Termin składania ofert Data umieszczenia Informacje
PN.26.2019 Wynajem urządzeń parkingowych do obsługi parkingów administrowanych przez Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy 19-12-2019 r. godz. 9:00 11-12-2019 r. Szczegóły
PN.23.2019 Utrzymanie porządku i czystości na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy 03-12-2019 r. godz. 9:00 25-11-2019 r. Szczegóły
PN.22.2019 Ochrona fizyczna osób i mienia Targowiska Namysłowska zlokalizowanego przy ul. Namysłowskiej 8 oraz Bazaru Różyckiego zlokalizowanego przy ul. Targowej 54 w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy 28-11-2019 r. godz. 9:00 22-11-2019 r. Szczegóły
PN.21.2019 Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy 27-11-2019 r. godz. 9:00 19-11-2019 r. Szczegóły
PN.19.2019 Zagospodarowanie terenu wewnątrzosiedlowego pl. Hallera 10 / ul. Brechta 9 07-11-2019 r. godz. 9:00 30-10-2019 r. Szczegóły
PN.18.2019 Zimowe oczyszczanie ulic i chodników w pasach drogowych ulic gminnych na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy 28-10-2019 r. godz. 9:00 18-10-2019 r. Szczegóły
PN.17.2019 Modernizacja Parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej 04-11-2019 r. godz. 9:00 18-10-2019 r. Szczegóły
PN.16.2019 Prace interwencyjne na placach zabaw, siłowniach plenerowych i psim parku na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy 25-09-2019 r. godz. 9:00 17-09-2019 r. Szczegóły
PN.15.2019 Park kieszonkowy Białostocka/Radzymińska w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy 19-09-2019 r. godz. 9:00 11-09-2019 r. Szczegóły
PN.14.2019 Bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic gminnych, na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy 04-09-2019 r. godz. 9:00 26-08-2019 r. Szczegóły
PN.13.2019 Utrzymanie porządku i czystości na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy 04-09-2019 r. godz. 9:00 23-08-2019 r. Szczegóły
PN.11.2019 Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy 16-08-2019 r. godz. 9:00 07-08-2019 r. Szczegóły
PN.6.2019 Ochrona fizyczna osób i mienia Bazaru Różyckiego zlokalizowanego przy ul. Targowej 54 oraz Targowiska Namysłowska zlokalizowanego przy ul. Namysłowskiej 8 w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy 23-05-2019 r. godz. 9:00 15-05-2019 r. Szczegóły
PN.4.2019 Uprzątnięcie i zagospodarowanie terenu działki ewidencyjnej nr 46/1, obręb 4-14-07, przy ul. Kijowskiej w Warszawie 15-04-2019 r. godz. 9:00 05-04-2019 r. Szczegóły
PN.3.2019 Modernizacja placów zabaw zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy 05-04-2019 r. godz. 9:00 21-03-2019 r. Szczegóły
PN.2.2019 Bieżące utrzymanie obiektów rekreacyjnych i sportowych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy - powtórzone postępowanie 21-02-2019 r. godz. 9:00 13-02-2019 r. Szczegóły
PN.1.2019 Bieżące utrzymanie obiektów rekreacyjnych i sportowych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy 12-02-2019 r. godz. 10:00 04-02-2019 r. Szczegóły

Regulamin udzielania zamówień publicznych w ZPTP

Archiwalne zamówienia publiczne powyżej 30 000 EURO:


Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011