Zamówienia publiczne / Zamówienia powyżej 30 000 euro

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro ogłoszone w 2019 roku:


Nr postępowania Przedmiot postępowania Termin składania ofert Data umieszczenia Informacje
PN.6.2019 Ochrona fizyczna osób i mienia Bazaru Różyckiego zlokalizowanego przy ul. Targowej 54 oraz Targowiska Namysłowska zlokalizowanego przy ul. Namysłowskiej 8 w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy 23-05-2019 r. godz. 9:00 15-05-2019 r. Szczegóły
PN.4.2019 Uprzątnięcie i zagospodarowanie terenu działki ewidencyjnej nr 46/1, obręb 4-14-07, przy ul. Kijowskiej w Warszawie 15-04-2019 r. godz. 9:00 05-04-2019 r. Szczegóły
PN.3.2019 Modernizacja placów zabaw zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy 05-04-2019 r. godz. 9:00 21-03-2019 r. Szczegóły
PN.2.2019 Bieżące utrzymanie obiektów rekreacyjnych i sportowych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy - powtórzone postępowanie 21-02-2019 r. godz. 9:00 13-02-2019 r. Szczegóły
PN.1.2019 Bieżące utrzymanie obiektów rekreacyjnych i sportowych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy 12-02-2019 r. godz. 10:00 04-02-2019 r. Szczegóły

Regulamin udzielania zamówień publicznych w ZPTP

Archiwalne zamówienia publiczne powyżej 30 000 EURO:


Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011