Zamówienia publiczne / Zamówienia powyżej 30 000 euro

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro ogłoszone w 2018 roku:


Nr postępowania Przedmiot postępowania Termin składania ofert Data umieszczenia Informacje
03/PN/2017 Ochrona fizyczna osób i mienia Bazaru Różyckiego zlokalizowanego przy ul. Targowej 54 w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy 21-06-2018 r. godz. 9:00 28-06-2018 r. Szczegóły
02/PN/2017 Bieżące utrzymanie placów zabaw, siłowni plenerowych i psiego parku na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy 17-04-2018 r. godz. 10:00 09-04-2018 r. Szczegóły
01/PN/2017 Wykonywanie kontroli placów zabaw, siłowni plenerowych i psiego parku oraz wymiana piasku w piaskownicach i polach piaskowych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy 15-02-2018 r. godz. 10:00 07-02-2018 r. Szczegóły

Regulamin udzielania zamówień publicznych w ZPTP

Archiwalne zamówienia publiczne powyżej 30 000 EURO:


Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011