Zamówienia publiczne / Zamówienia powyżej 30 000 euro

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w Zarządzie Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych wszczęte od dnia 8 lipca 2019r. są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej.

Podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej jest Platforma Marketplanet e-Zamawiający. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych, platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 17:00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub oneplace@marketplanet.pl, gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://zptp.ezamawiajacy.pl

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane poniżej.

W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-Zamawaiający i strony internetowej http://www.zptp.waw.pl

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro ogłoszone w 2020 roku:


Nr postępowania Przedmiot postępowania Termin składania ofert Data umieszczenia Informacje
PN.2.2020 Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy 06-03-2020 r. godz. 9:00 za pośrednictwem Platformy 05-02-2020 r. Szczegóły
PN.1.2020 Bieżące utrzymanie obiektów rekreacyjnych i sportowych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy 07-02-2020 r. godz. 9:00 30-01-2020 r. Szczegóły

Regulamin udzielania zamówień publicznych w ZPTP

Archiwalne zamówienia publiczne powyżej 30 000 EURO:


Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011