Zamówienia publiczne / Zamówienia poniżej 30 000 euro

Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro ogłoszone w 2019 roku:


Nr postępowania Przedmiot postępowania Termin składania ofert Data umieszczenia Informacje
ZP.ZO.38.2019 Nadzór nad eksploatacją i bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody oraz punktów poboru zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy 09-12-2019 r. godz. 10:00 03-12-2019 r. Szczegóły
ZP.ZO.32.2019 Wymiana złóż filtracyjnych na Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy Al. Solidarności 67 (wejście od ul. Panieńskiej) 20-11-2019 r. godz. 10:00 14-11-2019 r. Szczegóły
ZP.ZO.31.2019 Zielone skwery sąsiedzkie - skwer Śliwice 19-11-2019 r. godz. 10:00 14-11-2019 r. Szczegóły
ZP.ZO.26.2019 Zielone skwery sąsiedzkie - skwer rondo Starzyńskiego w dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy 26-09-2019 r. godz. 10:00 20-09-2019 r. Szczegóły
ZP.ZO.17.2019 Najem długoterminowy jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego dla potrzeb Zarządu Praskich Terenów Publicznych na okres 36 miesięcy 12-07-2019 r. godz. 10:00 04-07-2019 r. Szczegóły
ZP.ZO.6.2019 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu wewnątrzosiedlowego przy ulicy Brechta 9 w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy 25-03-2019 r. godz. 10:00 19-03-2019 r. Szczegóły
ZP.ZO.5.2019 Nadzór nad eksploatacją i bieżące utrzymanie tężni solankowej i fontanny zlokalizowanych na Placu Hallera na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy 18-03-2019 r. godz. 10:00 14-03-2019 r. Szczegóły

Regulamin udzielania zamówień publicznych w ZPTP

Archiwalne zamówienia publiczne poniżej 30 000 EURO:

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015