Zamówienia publiczne/ Plany zamówień publicznych

Plany zamówień publicznych:


Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r. (umieszczono: 15-02-2019 r.):
Rok 2019:

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r. (umieszczono: 16-01-2018 r.):
Rok 2018:

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r. (umieszczono: 05-12-2016 r.):
Rok 2017:

Korekta planu postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r. (umieszczono: 23-03-2017 r.):
Rok 2017: