Załatw sprawę / Wynajmij obiekt handlowy

Najem i dzierżawa obiektów handlowych administrowanych przez ZPTP:


Szanowni Państwo !!!

Zachęcamy do dzierżawy wolnych obiektów handlowych znajdujących się na terenie Dzielnicy Praga-Północ. Informujemy, że na obiektach handlowych takich jak Bazar "Szmulki", czy też Bazar "Różyckiego" znajdują się wolne miejsca do handlu. Poniżej wnioski w sprawie dzierżawy nieruchomości dla wymienionych obiektów oraz oświadczenie, które należy złożyć przed podpisaniem stosownej umowy.

Wniosek w sprawie dzierżawy nieruchomości - Bazar Szmulki

Wniosek w sprawie dzierżawy nieruchomości - Bazar Różyckiego

Wniosek w sprawie dzierżawy nieruchomości - Bazar Namysłowska

Oświadczenie przed podpisaniem umowyWnioski dotyczące umorzenia, odroczenia lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadającym m.st. Warszawie reprezentowanym przez Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy:


Szanowni Państwo !!!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 maja 2018 r. Dyrektor ZPTP wydał Zarządzenie nr 6/2018 w sprawie wprowadzenia do zastosowania wzorów wniosków oraz umów dotyczących umorzenia, odroczenia lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadającym m.st. Warszawie reprezentowanym przez Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Teskt zarządzenia oraz zwiazane z nim dokumenty poniżej:

Zarządzenie nr 6/2018 Dyrektora ZPTP

Załącznik nr 1 do zarządzenia 6/2018 - wersja edytowalna (wniosek)

Załącznik nr 2 do zarządzenia 6/2018 - wersja edytowalna (oświadczenie)

Załącznik nr 3 do zarządzenia 6/2018 - wersja edytowalna (wzór umowy)

Załącznik nr 4 do zarządzenia 6/2018 - wersja edytowalna (formularz informacji)Sprawami obiektów handlowych zajmuje się
Dział Obsługi Handlu

Mail: sekretariat.zptp@um.warszawa.pl
Telefon: 22 277 46 30