ZPTP

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Informujemy, że wspólnie z Zarządem Dzielnicy podjęliśmy decyzję o uruchomieniu od dnia 21.05.2020 r. trzech administrowanych przez nas punktów poboru wody oligoceńskiej:

  • Punkt przy Pl.Hallera 8a
  • Punkt przy ul.Łochowskiej 18
  • Punkt przy ul.Strzeleckiej 13a

Z uwagi na obowiązujący w dalszym ciągu stan epidemii oraz brak ujęcia zewnętrznego w obiekcie znajdującym się przy Szpitalu Praskim, punkt ten pozostanie jeszcze zamknięty. W pozostałych obiektach możliwy będzie pobór wody wyłącznie z ujęcia zewnętrznego.

Jednocześnie przypominamy, że obowiązują nas wszystkich zasady bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, w tym konieczność zachowania dystansu pomiędzy pobierającymi wodę, a także zasady higieny i obowiązek zasłaniania ust oraz nosa maseczką, chustką lub inną częścią garderoby.