ZPTP

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Mniej więcej dwa tygodnie temu informowaliśmy Was o wstrzymaniu koszenia trawników na terenach administrowanych przez naszą jednostkę, z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne i panującą suszę. W chwili obecnej sytuacja się poprawiła i mając na uwadze powyższe oraz fakt, że w kilku lokalizacjach nasze trawniki objęte są gwarancją, w najbliższych dniach zostanie stopniowo zlecone koszenie m.in. właśnie tych miejsc:

  • Skwer przy ul. Szymanowskiego - trawnik został założony jesienią w postaci dosiewek do trawnika istniejącego
  • Skwer Letnia/Kamienna – trawnik z siewu
  • Park Kieszonkowy Białostocka/Radzymińska - trawnik z siewu zakładany jesienią
  • Skwer Darwina/Jagiellońska - trawnik z siewu zakładany jesienią
  • Plac zabaw przy ul. Kotsisa - trawnik z rolki zakładany jesienią

Przy tej okazji należy zwrócić uwagę, że według sztuki ogrodniczej, nowo założone trawniki, pod które zostało wcześniej odpowiednio przygotowane podłoże (zazwyczaj jest to przekopanie terenu oraz nawiezienie żyznej warstwy ziemi) i przeznaczono na to stosowne środki finansowe, aby przybrały prawidłową formę trawnika a siewki mogły wykształcić zdrowy system korzeniowy, z którego będą kiełkowały nowe źdźbła, należy skosić odpowiednio:

  • pierwsze koszenie - gdy trawnik osiągnie odpowiednią wysokość ok. 8-10 cm, ścinając go na wysokości 5,5-6 cm.
  • następne koszenie, minimum trzykrotne, w odpowiednich odstępach czasowych – (uzależnione jest to od warunków atmosferycznych, opadów – tempa wzrostu trawnika) wykonujemy na wysokości 5 cm.

Jedynie wykonanie powyższych zabiegów umożliwi prawidłowy wzrost przedmiotowych trawników. Pominięcie w/w prac może spowodować, iż tereny w niedługim czasie nie zachowają funkcji trawnika (teren z przewagą roślin dwuliściennych), a środki przeznaczone na realizację zakładanych trawników zostaną zmarnowane.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że nasze działania nie stoją w sprzeczności z wytycznymi Pani Dyrektor Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni Justyna Glusman z którą ww. kwestia została uzgodniona. O terminach zlecania koszenia pozostałych podległych nam terenów będziemy informować na bieżąco w zależności od warunków atmosferycznych.