ZPTP

UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT!

Szanowni Mieszkańcy! Idąc na przeciw potrzebom zapewnienia pełnej informacji i dostępności dla osób o ograniczonej percepcji, w szczególności dla osób g/Głuchych Urząd M. St. Warszawy udostępnił na stronie Tłumacz on-line tłumacza on-line języka migowego. Na stronie Polskiego Związku Głuchych udostepniono informacje i tłumacza PJM 24/7 w związku z epidemią koronawirusa.

Zapraszamy serdecznie do korzystania z tych usług.