ZPTP

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na przywrócenie od 8 maja 2020r. (piątek) możliwość handlu obwoźnego artykułami spożywczymi – jest to ostrożne wyjście naprzeciw Państwa zapotrzebowaniu.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że kupców obowiązują wszystkie zalecenia wydane przez Główny Inspektorat Sanitarny dotyczący targowisk (dostępne na tablicy ogłoszeń na targowisku oraz na stronie internetowej Zalecenia GIS). Zasady dotyczące możliwości powrotu do handlu zostały przekazane bezpośrednio do kupców, którzy dotychczas korzystali z naszego targowiska.

Klientom przypominamy:

  • o konieczności noszenia maseczek w miejscach publicznych (a targowisko takim miejscem pozostaje)
  • o zachowaniu odpowiednich odległości pomiędzy osobami min. 1,5 m