Okres lęgowy ptaków !!!

ZPTP

Szanowni Państwo,

W związku z nastaniem okresu lęgowego, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w okolicach stanowisk lęgowych – drzewa. Warto zwrócić uwagę głównie na place zabaw w pobliżu których może stacjonować ptactwo. O tej porze ptaki wychowują młode i bronią je przed potencjalnym zagrożeniem. Jest to normalne zjawisko w przyrodzie. Prosimy o wyrozumiałość dla ptasich rodziców.