Porządki w okolicach Dworca Wschodniego !!!

ZPTP

Szanowni Państwo,

Odnosząc się do poruszonego przez Stowarzyszenie „Dla Pragi” oraz TVN Warszawa tematu zaśmieconego terenu przy ul.Kijowskiej w sąsiedztwie Dworca Wschodniego zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby doprowadzić ten obszar do porządku. Teren musi zostać uporządkowany i to nie podlega dyskusji. Podobnie jak okolicznym mieszkańcom, zależy nam na poprawie estetyki tego rejonu, dlatego na nasz wniosek Władze m.st. Warszawy podjęły decyzję o przekazaniu nam dodatkowych środków na ten cel. Po wprowadzeniu ich do naszego budżetu podczas najbliższej Sesji Rady m.st. Warszawy, na początku kwietnia planujemy ogłosić przetarg na realizację tego zadania, o czym na bieżąco będziemy informować za pośrednictwem naszego profilu na fb. Jednocześnie doprecyzowując informację, która wczoraj pojawiła się na portalu tvnwarszawa.pl, zwracamy uwagę, że część zaśmieconego terenu należy do PKP, co obrazowo pokazują przedstawione grafiki map. Dlatego mamy nadzieję, że w ślad za działaniami m.st. Warszawy, również PKP podejmie stosowne kroki w celu uporządkowania swojej części tego terenu. Wystosowaliśmy do PKP pismo w tej sprawie, bo nie wyobrażamy sobie sytuacji, że część terenu - dzięki zaangażowaniu miejskich funduszy - zostanie uporządkowana, a na pozostałej, dużej części wciąż będą zalegały śmieci.