Informacja odnośnie planowanych wycinek drzew na terenie Dzielnicy Praga-Północ

ZPTP

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że do końca marca 2019 r., na nasze zlecenie, usuniętych zostanie w sumie 25 szt. drzew zgodnie z poniższym wykazem. Wyłącznym powodem podejmowanych działań jest zły stan zdrowotny roślin, powodujący zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. W żadnym wypadku drzewa nie są usuwane ze względu na kolizję z inwestycjami. Jednocześnie chcąc dokonać kompensacji przyrodniczej w zamian za usuwane rośliny – posadzimy nowe drzewa: łącznie 30 sztuk. Nasadzenia zastępcze będą miały parametry zgodne ze Standardami Kształtowania Zieleni Warszawy. Będą to gatunki o cechach przystosowanych do trudnych warunków miejskich, takie, jak np. platan klonolistny, czy lipa drobnolistna. Nie wykluczamy również, że w miarę posiadanych środków dosadzane będą w tych miejscach dodatkowe drzewa, aby w jak największym stopniu odbudować i zwiększyć powierzchnię zieloną. Poniżej wykaz wraz z uzasadnieniem:

  • ul. Białostocka (plac zabaw) – topola kanadyjska 2 szt. zgodnie z decyzją administracyjną Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 96/2019/PE-ZD-II. Drzewa uznano za zagrażające z uwagi na ubytki wgłębne w pniach, widoczne owocniki grzybu patogenicznego w obrębie systemu korzeniowego oraz liczne pędy odroślowe, które są słabo związane z pniem. Powyższa decyzja została poprzedzona ekspertyzą dendrologiczną, która dodatkowo wykazała silne osłabienie podstawy pni obu drzew i duże prawdopodobieństwo ich wywrotu.
  • ul. J. Szanajcy 6 – topola kanadyjska 1 szt. zgodnie z decyzja administracyjną Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, nr W/428/2019. Drzewo stanowi zagrożenie z uwagi na osłabienie podstawy pnia spowodowane wypróchnieniem nadbiegów korzeniowych i duży ubytek wgłębny, obejmujący 50% obwodu pnia. Drzewo zostało poddane ekspertyzie dendrologicznej, która potwierdziła wysokie prawdopodobieństwo złamania lub wywrotu.
  • ul. J. Hallera 5 – klon jesionolistny 1 szt. zgodnie z decyzją administracyjną Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, nr W/427/2019. Wnikliwe oględziny potwierdziły, że podstawa pnia jest wypróchniała - ubytek przelotowy. Drzewo stanowi zagrożenie wywrotem lub złamaniem.
  • ul. Brechta 17 – jesion wyniosły 1 szt. zgodnie z decyzją administracyjną Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, nr W/426/2019. Drzewo rozwidla się na trzy przewodniki z których jeden jest całkowicie zaschnięty, drugi zasychający w 70%, a trzecie z oznakami początkowego zasychania. Drzewo stanowi zagrożenie bezpieczeństwa.
  • ul. 11 listopada 18a – lipa srebrzysta 1 szt. zgodnie z decyzją administracyjną Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 253/2019/PE-ZD-II, z rygorem natychmiastowej wykonalności, z uwagi na bardzo zły stan fitosanitarny drzewa- wypróchnienie obejmujące 60% powierzchni pnia oraz wysoko osadzony środek ciężkości, co zwiększa prawdopodobieństwo wywrotu.
  • ul. Grajewska (pas drogowy) – klon srebrzysty 5 szt. zgodnie z decyzją administracyjną Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 1474/218/PE-ZD-II. Podczas oględzin stwierdzono owocniki grzyba patogenicznego umiejscowione na pniach i konarach, ubytki wgłębne obejmujące swoim zasięgiem 50 % przekroju pni oraz liczny posusz w koronach.
  • ul. J. Jasińskiego (pas drogowy) – klon srebrzysty 14 szt. zgodnie z decyzją administracyjną Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 103/2019/PE-ZD-II. Drzewa są w bardzo złym stanie fitosanitarnym – posiadają liczne ubytki wgłębne przechodzące w kominowe, liczne pędy odroślowe słabo związane z pniem, widoczne owocniki grzyba patogenicznego, zgniliznę twardą, zniekształcone rachityczne korony z licznym posuszem. Drzewa stanowią zagrożenie bezpieczeństwa.