ZPTP

Drodzy Mieszkańcy,

Drodzy Mieszkańcy, w dniu 13 lutego 2019 roku w Wypożyczalni nr 102 przy ulicy Jagiellońskiej 47E odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Praskich Terenów Publicznych z mieszkańcami bloków przy ul. Jagiellońskiej 47 B, C, D, E, F, G, H, I, J, K . Celem spotkania było wspólne wypracowanie kierunków działań w zakresie uporządkowania sposobu parkowania oraz samej organizacji miejsc parkingowych w obrębie ww. adresów. Poniżej zamieszczamy krótką informację dotyczącą ustaleń:

  • W najbliższym czasie ZPTP zleci opracowanie projektu oraz wdrożenie nowej organizacji ruchu na terenie parkingu "Golędzinów" (zewnętrznego). Zmiana zakłada zwiększenie ilości miejsc dla osób niepełnosprawnych zgodnych z przepisami o prawa o ruchu drogowym.
  • ZPTP wstrzyma podpisywanie nowych umów dzierżawy miejsc parkingowych. Dotychczas podpisane umowy pozostają w mocy do ich wygaśnięcia.
  • Mieszkańcy obecni na spotkaniu podjęli inicjatywę o wystąpieniu do Władz Miasta/ZDM z petycją objęcia parkingów przylegających do posesji przy ul. Jagiellońskiej 47 B, C, D, E, F, G, H, I, J, K strefą płatnego parkowania.
  • W przypadku braku możliwości wprowadzenia strefy płatnego parkowania, ZPTP rozważy propozycję mieszkańców, aby ustawić szlabany oddzielające miejsca parkingowe, tak by były one dostępne tylko dla mieszkańców osiedla.

Szczególne podziękowania za udział w spotkaniu dla Przewodniczącego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Pana Ireneusza Tondery, a także dla Dyrekcji Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. Skoczylasa 9, za udostępnienie sali w Wypożyczalni nr 102 przy ul. Jagiellońskiej 47E.