ZPTP

Szanowni Państwo !!!

Rozpoczynamy "Rewitalizację Skweru przy ul.Szymanowskiego". Zgodnie z wcześniejszą obietnicą pragniemy poinformować, że w dniu dzisiejszym wprowadzony został na skwer wykonawca. Od jutra rozpoczną się pierwsze prace związane z modernizacją. W pierwszej kolejności zaplanowane są zabiegi pielęgnacyjne koron zdrowych drzew. Następnie na podstawie decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr W/3026/2018, z dnia 15 października ubiegłego roku, a także wykonanej na potrzebę modernizacji skweru ekspertyzy dendrologicznej, usunięte zostanie 7 szt. chorych topól kanadyjskich (Populus x canadensis), stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa dla przyszłych użytkowników skweru.

Jednocześnie przypominamy, że projekt zakłada nasadzenie 27 sztuk nowych drzew oraz 2110 sztuk krzewów ozdobnych. Ponadto w ramach inwestycji przewidziana jest również wymiana istniejącej nawierzchni, obiektów małej architektury, oraz przebudowa „pawilonu społecznego”.

Całkowity koszt realizacji łącznie z projektem wynosi 556 000,00 PLN

Planowane zakończenie prac 30 listopada 2019 r.