Porządki w okolicach Dworca Wschodniego - aktualizacja

ZPTP

Szanowni Państwo,

Niebawem rozpoczną się prace porządkowe na mocno zanieczyszczonym terenie tuż obok Dworca Wschodniego. W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę z wykonawcą i odbyło się wprowadzenie go w teren. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to w ciągu najbliższego miesiąca część działki należącej obecnie do m.st. Warszawy zmieni swoje oblicze. Jednocześnie wierzymy, że w ślad za naszymi działaniami pójdzie PKP i uprzątnie swoją część terenu. Zwracaliśmy się do nich pismem w tej sprawie, ale niestety póki co bez odzewu. Uporządkowanie całego terenu niewątpliwie byłoby z korzyścią dla obu stron, ale przede wszystkim okolicznych mieszkańców.