ZPTP

Szanowni Państwo,

W związku ze stwierdzeniem podczas kontroli Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej uwag, dotyczących bytowania ptaków w bezpośredniej strefie stacji uzdatniania wody przy ul. Łochowskiej, u zbiegu ulic Łochowskiej i Siedleckiej ustawione zostało kamienne poidełko dla ptaków zapewniające im dostęp do wody i jednocześnie spełnieniające zalecenia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w sprawie ograniczenia bytowania ptactwa na terenie obiektu. Prosimy o korzystanie z poidełka, co pozwoli zapewnić odpowiedni stan sanitarny stacji uzdatniania i zapobiegnie wydaniu decyzji o zamknięciu obiektu z przyczyn epidemiologicznych i zagrożenia chorobami odzwierzęcymi.