Zapytanie ofertowe - konsultacje Park Michałowski

ZPTP

Szanowni Mieszkańcy,

Chcemy zaangażować Państwa w modernizację Parku Michałowskiego.

Konsultacje społeczne to pierwszy etap tego procesu, którego celem, poza pozyskaniem informacji o potrzebach mieszkańców niezbędnych dla pracy projektantów, jest zaproszenie i zaangażowanie mieszkańców w zmiany, które zachodzą w miejscu, gdzie mieszkają.

W związku z tym, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu działań włączających mieszkańców Szmulowizny w proces modernizacji Parku Michałowskiego, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych i opracowaniu koncepcji zagospodarowania ww. parku wraz z otoczeniem Młynu Michla.

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Projekt pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa” (dalej: Projekt) realizowany jest na podstawie umowy o przyznaniu dotacji, zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a m.st. Warszawą.

Wiecej informacji możecie uzyskać Państwo klikając w poniższy link:

Zapytanie ofertowe - konsultacje Park Michałowski