Rozpoczęcie prac przy budowie Parku Kieszonkowego

ZPTP

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że rozpoczęła się inwestycja realizowana z budżetu partycypacyjnego polegająca na Utworzeniu Parku kieszonkowego pomiędzy ulicami Białostocką a Radzymińską w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. W tym roku planowany jest pierwszy etap robót zawierający w swym zakresie wykonanie ścieżek oraz małej architektury w postaci ławek, koszy na śmieci oraz stojaków na rowery. Z uwagi na bezpieczeństwo w związku z prowadzonymi pracami czasowo nie będzie dostępna siłownia plenerowa oraz plac zabaw zlokalizowane na tym terenie.

Ostateczny termin wykonania prac planowany jest na 30 listopada 2018 roku.