Modernizacja skweru Kamienna / Letnia

ZPTP

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z Państwa oczekiwaniami jesienią 2018 roku zostanie wykonana modernizacja skweru u zbiegu ulic Letniej i Kamiennej (nr ew. dz. 17/2; obręb 4-13-01), zgodnie z koncepcją która powstała w oparciu o konsultacje społeczne, przeprowadzone pod koniec 2017 roku przez Centrum Komunikacji Społecznej.

Zakres prac modernizacyjnych:

Prace modernizacyjne skweru Letnia/Kamienna polegać będą na:

  • Budowie placu zabaw dla dzieci i siłowni plenerowej
  • Budowie alejki parkowej
  • Montażu latarni parkowych oraz elementów małej architektury (ławki, kosze, psie stacje oraz słup ogłoszeniowy)
  • Przebudowie fragmentu parkingu społecznego
  • Sadzeniu nowych drzew, krzewów oraz bylin ozdobnych oraz założeniu trawnika

Powyższe zadanie realizowane jest przez ZPTP w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Dzielnicy Praga Północ – „Modelowa rewitalizacja miast” we współpracy z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy oraz Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy.