ZPTP

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy, że we wrześniu został rozstrzygnięty przetarg na realizację modernizacji Skweru pomiędzy ulicą Kamienną i ul. Letnią (nr ew. dz. 17/2; obręb 4-13-01) i właśnie podpisaliśmy umowę z wykonawcą. Koncepcja powstała w oparciu o konsultacje społeczne, przeprowadzone pod koniec 2017 roku przez Centrum Komunikacji Społecznej. Dokumentacja projektowa wykonana została w I połowie br. Prace modernizacyjne skweru Letnia/Kamienna polegać będą na:

  • Budowie placu zabaw dla dzieci i siłowni plenerowej;
  • Budowie alejki parkowej;
  • Montażu latarni parkowych oraz elementów małej architektury (ławki, kosze, psie stacje oraz słup ogłoszeniowy);
  • Przebudowie fragmentu parkingu społecznego;
  • Sadzeniu nowych drzew, krzewów oraz bylin ozdobnych oraz założeniu trawnika.

Powyższe zadanie realizowane jest przez Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga – Północ m.st. Warszawy w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacja Dzielnicy Praga Północ we współpracy z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy oraz Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy. Łączny koszt inwestycji to 738 624,83PLN. Zakończenie prac zaplanowane zostało na maj 2019r.