Konsultacje społeczne modernizacji skweru przy ul. Szymanowskiego

ZPTP

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że obecnie trwają konsultacje społeczne, dotyczące modernizacji skweru Szymanowskiego. Na postawie wyników konsultacji sporządzona zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa prac modernizacyjnych skweru, jak również koncepcja zagospodarowania całego obszaru ulicy Szymanowskiego.

Prace modernizacyjne skweru zostaną wykonane do końca jesieni 2018 roku, które głównie dotyczyć będą realizacji dwóch zwycięskich projektów z budżetu partycypacyjnego na 2018 rok pn. „Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego ” i pn. „Szpaler ozdobnych drzew na Szymanowskiego” oraz wypracowanych w trakcie konsultacji oczekiwań i potrzeb okolicznych mieszkańców:

Podstawowymi założeniami prac modernizacyjnych są n/w prace:

 1. Budowa alejek parkowych
 2. Montaż małej architektury (ławki, kosze oraz psie stacje)
 3. Przebudowa „pawilonu społecznego”
 4. Modernizacja szaty roślinnej skweru, m.in. sadzenie drzew i krzewów ozdobnych oraz pielęgnacja istniejącego drzewo- i krzewostanu.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy Wszystkich Mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych:

 • 07.04.2018r. (sobota) w godz. 10:00-14:00 – punkt konsultacyjny na skwerze
 • 10.04.2018r. (wtorek) w godz. 14:00-18:00 – punkt konsultacyjny na skwerze
 • 11.04.2018r. (środa) w godz. 18.00-19:30 Spotkanie otwierające – miejsce: LO im. Barbossy, ul. Burdzińskiego 4
 • 17.04.2018r. w godz. 18:00-20:30 Warsztat – miejsce: Technikum nr 6, ul. Targowa 86
 • 21.04.2018r. (sobota) w godz. 10:00-13:00 – spotkanie plenerowe na skwerze
 • 26.04.2018r. (czwartek) w godz. 14:00-18:00 – punkt konsultacyjny na skwerze
 • 28.04.2018r. (sobota) w godz. 10:00-14:00 – punkt konsultacyjny na skwerze
 • 17.05.2018r. (czwartek) w godz. 18:00-20:00 – prezentacja projektu modernizacji skweru – miejsce: Centrum Wielokulturowe, ul. Jagiellońska 54

Serdecznie zapraszamy !!!