Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różyckiego

ZPTP

Szanowni Państwo,

Zarząd Mienia m.st. Warszawy wyłonił 29 marca 2018r. wykonawcę dokumentacji projektowej na: Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różyckiego przy ul. Targowej 54 w Warszawie, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma OCA Architekci Sp. z o.o.

Koncepcja dotyczy części Bazaru Różyckiego o pow. 4400 m2 stanowiących działkę 67/6 z obrębu 4-15-07, który dysponuje m.st. Warszawa.

Umowa zakłada wykonanie:

  1. Prac projektowych:projekt koncepcyjny, projekt budowlany z pozwoleniem na budowę, dokumentację wykonawczą
  2. Nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji

Celem modernizacji jest wykonanie przebudowy obecnego bazaru poprzez likwidację dotychczasowych naniesień i zastąpienie ich tymczasową zabudową lekka wraz z wyposażeniem we własne media oraz wykonanie instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. Istotnym elementem opracowania jest uzgodnienie i wdrożenie nowej organizacji ruchu w oparciu o istniejący stan oraz zagospodarowanie terenu pod kątem uzgodnień ze strażą pożarną.

Link do rozstrzygnięcia na stronie internetowej Zarządu Mienia m. st. Warszawy