Zobacz jak zmieniliśmy tężnie na Placu Hallera

ZPTP

Realizując postulaty mieszkańców, Zarządu Dzielnicy Praga Północ oraz radnych Północnej Pragi dostawiono nowe ławki wokół tężni. Dodatkowych 12 miejsc ułatwi Państwu korzystanie z pozytywnych właściwości solanki.