ZPTP

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z Koncepcją Rewitalizacji Skweru Szymanowskiego w Warszawie.

Projektanci: Konsorcjum firm Jaz+Architekci, Kształtownia.

Konsultacje społeczne: Pracownia Badań i Innowacji Społecznych ‘Stocznia’.

Finansowanie: ze środków przewidzianych na realizację projektów Budżetu Partycypacyjnego.

Projekt wsparty merytorycznie przez Centrum Komunikacji Społecznej.

W koncepcie znajdą Państwo takie informacje jak:

  • Projekt rewitalizacji skweru
  • Plan zagospodarowania drzewostanu
  • Modernizacja układu komunikacyjnego wraz z wymianą i uzupełnieniem wyposażenia
  • Wytyczne dotyczące lokali usługowych w pawilonach na skwerze
  • Poprawa estetyki i dostępności
  • Ścieżka równowagi

Aby pobrać pełny koncept kliknij