Czasowe zawieszenie giełdy przy ul. Jagiellońskiej

ZPTP

Szanowni Państwo,

W związku z brakiem zainteresowania giełdą sobotnio – niedzielną w dniach 18, 19, 25 oraz 26 listopada br., usytuowaną przy ul. Jagiellońskiej (na wysokości ul. Szanajcy), Zarząd Praskich Terenów Publicznych uprzejmie informuje, że zawiesza czasowo funkcjonowanie ww. targowiska do dnia 31 grudnia 2017r.

Jednocześnie informujemy, że do kupców, którzy złożyli wnioski o miejsce na giełdzie przy ul. Jagiellońskiej wysłane zostanie pisemne zawiadomienie dotyczące przyszłości funkcjonowania nowej lokalizacji.

Informacja odnośnie czaasowego zawieszenia giełdy przy ul. Jagiellońskiej