Informacja na temat podziału miejsc na giełdzie przy ul. Jagiellońskiej.

ZPTP

Szanowni Państwo,

Informujemy, że giełda sobotnio-niedzielna przy ul. Jagiellońskiej rozpoczyna działalność od 18 listopada 2017r.

Opłata za miesiąc listopad stanowi połowę opłaty abonamentowej określonej w Załączniku nr 3 do Zarządzenia Nr 5/2017 Dyrektora Zarządu Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy z dnia 26 września 2017r. i należy ją wnieść do dnia 16 listopad 2017r. Wysokość miesięcznej opłaty eksploatacyjnej brutto wynosi:

Tytuł
Stawka
za zajęcie miejsca samochodowego 4,6 m x 5 m
200,- zł.
za zajęcie stanowiska handlowego 2,3 m x 5 m
100,- zł
za zajęcie małego stanowiska handlowego 2,3 m x 2 m
60,- zł

Wysokość miesięcznej opłaty eksploatacyjnej brutto za jeden z wybranych dni (sobota lub niedziela) wynosi:

Tytuł
Stawka
za zajęcie miejsca samochodowego 4,6 m x 5 m
100,- zł.
za zajęcie stanowiska handlowego 2,3 m x 5 m
50,- zł
za zajęcie małego stanowiska handlowego 2,3 m x 2 m
30,- zł

Wpłaty opłaty eksploatacyjnej brutto należy dokonywać na rachunek bankowy Zarządu Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga – Północ m.st. Warszawy o numerze: 68 1030 1508 0000 0005 5088 9005 (w tytule przelewu proszę wpisać symbol z wniosku).

Płatności za kolejne miesiące należy wnosić na powyższe konto do dnia 10 każdego miesiąca.

Identyfikatory uprawniające do wjazdu na teren giełdy sobotnio-niedzielnej będą rozdawane 18 listopada 2017r. podczas wjazdu na teren giełdy – wjazd pierwszego dnia będzie się odbywał po okazaniu kopii złożonego wniosku.

Lista wniosków złożonych w dniu 28 października 2017 r.

Podział miejsc na giełdzie sobotnio-niedzielna przy ul. Jagiellońskiej.