INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z GIEŁDY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

ZPTP

Szanowni Państwo,

W związku z brakiem zainteresowania uruchomioną w listopadzie br. sobotnio-niedzielną giełdą przy ul. Jagiellońskiej (na wysokości ul. Szanajcy), administrowaną przez Zarząd Praskich Terenów Publicznych, uprzejmie informujemy, że działalność giełdy w wyżej wskazanej lokalizacji została zawieszona do 31 grudnia 2017r.

Jednocześnie, mając na uwadze informację o złożonej przez podmiot prywatny ofercie organizacji giełdy przy ul. Jagiellońskiej 88, zwracamy się z uprzejmą prośbą o pisemną deklarację, czy jest Pan/Pani zainteresowany/a prowadzeniem działalności handlowej na terenie wskazanym przez m.st. Warszawa (teren parkingu u zbiegu ul. Jagiellońskiej i Szanajcy), po ostatecznym zamknięciu obecnej giełdy przy ul. Namysłowskiej 8. Niniejszą deklarację proszę przekazać do dnia 13 grudnia 2017r. do Zarządu Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. Burdzińskiego 7; 03-480 Warszawa lub wysłać skan podpisanej odpowiedzi na adres mailowy sekretariat.zptp@um.warszawa.pl (oryginał prosimy przesłać na wyżej wspomniany adres siedziby ZPTP).

Ponadto w przypadku:

1. rezygnacji z miejsca w wyżej wspomnianej lokalizacji giełdy, administrowanej przez Zarząd Praskich Terenów Publicznych, oraz w przypadku wniesienia opłaty abonamentowej za grudzień 2017r., należy złożyć wniosek o zwrot opłaty abonamentowej (wniosek w załączeniu),

2. dalszego zainteresowania prowadzeniem działalności handlowej na wyżej wspomnianej giełdzie, administrowanej przez Zarząd Praskich Terenów Publicznych, po zamknięciu giełdy przy ul. Namysłowskiej 8, ewentualnie wniesiona opłata abonamentowa za miesiąc grudzień 2017r. zostanie przeniesiona na poczet opłaty za miesiąc, w którym zostanie wznowiona działalność giełdy.

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z GIEŁDY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ


WNIOSEK O ZWROT OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ