Sadzenie drzew z Prezydentem m. st. Warszawy

ZPTP

Sadziliśmy drzewa z Zarządem Dzielnicy, sadziliśmy drzewa z Radnymi Miasta Stołecznego Warszawy, a dziś podsumowaliśmy sadzenie drzew przez ZPTP w roku 2016 wraz z Zastępcą Prezydenta m.st. Warszawy Michałem Olszewskim, Radną Aleksandrą Gajewską oraz Pełnomocnikiem ds. Zagospodarowania Zieleni Renatą Kuryłowicz.

I tak w roku bieżącym w ramach różnych działań posadziliśmy na terenach przez nas administrowanych:

  1. Modernizacja szaty roślinnej terenów wewnątrzosiedlowych przy ul. Linneusza 1-3, Linneusza 5-7, Linneusza 9-11 - 93 szt.
  2. Modernizacja szaty roślinnej terenów wewnątrzosiedlowych ul. Szanajcy 16, Brechta 13, 13a - 28 szt.
  3. Sadzenie drzew i pnączy na terenach wewnątrzosiedlowych Szanajcy, Kłopotowskiego i Łomżyńska - 25 szt.
  4. Sadzenie drzew i krzewów ozdobnych na terenach wewnątrzosiedlowych - 5 szt.
  5. Modernizacja szaty roślinnej w pasach ulic gminnych Kowelska i Kowieńska -25 szt.
  6. Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenach skwerów, zieleńców, zieleni czasowej i w miejscach pamięci Narodowej - 30 szt.
  7. Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasach ulic gminnych - 71 szt.
  8. Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenach wewnątrzosiedlowych - 7 szt.

W sumie, łącznie z drzewkami przekazanymi przez Nadleśnictwo Jabłonna posadziliśmy prawie 300 szt.

Duże słowa uznania za zaangażowanie należą się moim pracownikom: Kierownikowi Działu Darkowi Gapysowi, Specjalistom ds. Zieleni Teresie Skubij, Arturowi Sołowińskiemu oraz Działowi Zamówień Publicznych za sprawne przeprowadzenie postępowań przetargowych.