Podwórko przy ul. Strzeleckiej 2/4/6

ZPTP

W związku z licznymi prośbami od okolicznych mieszkańców i toczącej się od dłuższego czasu dyskusji nt. wjazdu "ciężarówek" na teren podwórka "Strzelecka 2/4/6", informujemy, że na wniosek Zarządu Praskich Terenów Publicznych, Wydział Infrastruktury opracował, a Burmistrz Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy zatwierdził projekt stałej organizacji ruchu dla terenu wewnątrzosiedlowego znajdującego się u zbiegu ul. Strzeleckiej i Konopackiej. Dzięki temu ograniczona zostanie możliwość wjazdu na ww. podwórko pojazdom powyżej 3,5t.