Budżet partycypacyjny 2018

ZPTP

Budżet partycypacyjny to proces w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy lub miasta. Najpierw mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań/projektów, które następnie zostaną poddane pod głosowanie wszystkich mieszkańców. Tym samym mieszkańcy współtworzą budżet miasta współdecydująć o określonej puli środków publicznych.

Od 1 grudnia można zgłaszać swoje pomysły. Wnioski można składać drogą elektroniczną korzystając z aktywnego formularza na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl
Wersje papierową można złożyć także w kancelarii Urzędu Dzielnicy Praga-Północ przy
ul. Kłopotowskiego 15

Więcej informacji uzyskać możecie Państwo również na podstronie Urzędu
- budżet partycypacyjny 2018

Gorąco zapraszamy !!!