Sadzenie drzew z Zarządem Dzielnicy Praga-Północ

ZPTP

W dniu dzisiejszym, pomiędzy ul. Starzyńskiego oraz ul. Darwina, odbyło się wspólne sadzenie drzew z Zarządem Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy tj. Burmistrzem Wojciechem Zabłockim, Wiceburmistrzami Dariuszem Kacprzakiem i Dariuszem Wolke, Dyrektorem Zarządu Praskich Terenów Publicznych Maciejem Wójtowiczem oraz przedstawicielami Rady Dzielnicy. Akcja odbyła się z inicjatywy Burmistrza, a drzewka dostarczyło Nadleśnictwo Jabłonna.

Dziękujemy!