Modernizacja podwórka przy ul. Linneusza

ZPTP

Uprzejmie informujemy, że na przełomie listopada i grudnia dokonano modernizacji zieleni w podwórkach przy ul. Linneusza 1-3, 5-7 oraz 9-11.

Prace modernizacyjne były wykonane zgodnie z przekazanym projektem pt. "Inwentaryzacja dendrologiczna, gospodarka szatą eoślinną, projekt nasadzeń zamiennych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy.

Powyższe zadanie obejmowało następujący zakres prac:

  1. Usunięcie drzew obumarłych, zagrażających oraz drzew z rodzaju topola (Populus sp.) nie należących do gatunków rodzimych w ilości 27 szt. oraz drzew obumarłych bezdecyzyjnych w ilości 6 szt. – prace wykonane zgodnie z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi na wycinkę drzew wydanymi przez Wojewódzki Urząd Marszałkowski w Warszawie.
  2. Usunięcie obumarłych krzewów ozdobnych o powierzchni 1,3 m2 – prace wykonane zgodnie z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi na wycinkę drzew wydanymi przez Wojewódzki Urząd Marszałkowski w Warszawie.
  3. Cięcie pielęgnacyjno-kształtujące istniejących drzew w ilości 22 szt.
  4. Cięcie kształtująco-odmładzające istniejących krzewów ozdobnych o powierzchni
    1 118 m2.
  5. Renowacja trawników na powierzchni 1125 m2.
  6. Posadzenie drzew ozdobnych o obwodzie pnia 18-20 cm w ilości 93 szt., z gatunku klon tatarski, klon czerwony, oliwnik wąskolistny oraz śliwa wiśniowa.
  7. Posadzenie krzewów ozdobnych w ilości 1872 szt., z gatunku śnieguliczka, dereń, rokitnik, tawuła, cis pospolity oraz krzewuszka cudowna.

Środki na ten cel zostały pozyskane z Biura Ochrony Środowiska m. st. Warszawy

Koszt modernizacji: 199 287,11 zł.