Załatw sprawę / Numery kont bankowych

Rachunek podstawowy - dochodowy:

dzierżawy, wpływy z parkingów i najmu lokali użytkowych

68 1030 1508 0000 0005 5088 9005


Rachunek depozytowy:

wadium, kaucja, gwarancja

46 1030 1508 0000 0005 5088 9013