Przewodnik po ZPTP / Komórki organizacyjne

L.p.
Dział
Nr telefonu
1.
Sekretariat
22 277 46 00
2.
FAX
22 277 46 02
3.
Radca prawny
22 277 46 05
4.
Zamówienia publiczne
22 277 46 06
5.
Kadry i płace
22 277 46 07, 22 277 46 08
6.
Dział Eksploatacji
22 277 46 10
7.
Dział Finansowo-Księgowy / Kasa
22 277 46 21
8.
Dział Obsługi Handlu
22 277 46 30
9.
Dział Organizacyjno-Administracyjny
22 277 46 40