Informacje / Obiekty handlowe

Wykaz targowisk, administrowanych przez Zarząd Praskich Terenów Publicznych:


Adres Powierzchnia Ilość miejsc do handlu Opłaty eksploatacyjne Szczegóły
Bazar Szwedzka / róg ul. Stalowej 1 818 m2 12 miejsc Opłaty eksploatacyjne Informacje
Bazar Szmulki - ul. Radzymińska 1 467 m2 22 miejsca Opłaty eksploatacyjne Informacje
Bazar Różyckiego - ul. Targowa 4 424 m2 50 miejsc Opłaty eksploatacyjne Informacje

Zarząd Praskich Terenów Publicznych informuję, że opłaty na targowiskach regulują:


W zakresie dzierżawy nieruchomości Zarządzenie Nr 811/2017 r. Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy.

Zarządzenie nr 811/2017 Prezydenta m. st. Warszawy do pobrania:

W zakresie opłaty eksploatacyjnej Zarządzenie Nr 17/2016 Dyrektora Zarządu Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie opłat eksploatacyjnych pobieranych na targowiskach na terenach administrowanych przez Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy.

Zarządzenie nr 17/2016 Dyrektora ZPTP do pobrania:


Sprawami targowisk zajmuje się
Dział Obsługi Handlu

Mail: sekretariat.zptp@um.warszawa.pl
Telefon: 22 277 46 30