Zamówienia publiczne / Zamówienia powyżej 30 000 euro

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro ogłoszone w 2018 roku:


Nr postępowania Przedmiot postępowania Termin składania ofert Data umieszczenia Informacje
29/PN/2018 Rewitalizacja skweru przy ul. Szymanowskiego 07-01-2019 r. godz. 9:00 21-12-2018 r. Szczegóły
28/PN/2018 Bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic gminnych, na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy w 2019 roku 27-12-2018 r. godz. 9:00 19-12-2018 r. Szczegóły
27/PN/2018 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy 20-12-2018 r. godz. 9:00 12-12-2018 r. Szczegóły
26/PN/2018 Bieżące utrzymanie zieleni parkowej, skwerów, zieleńców, zieleni czasowej oraz zieleni w miejscach Pamięci Narodowej na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy w 2019 roku - powtórzone postępowanie 20-12-2018 r. godz. 9:00 12-12-2018 r. Szczegóły
24/PN/2018 Bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic gminnych na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy w 2019 roku 14-12-2018 r. godz. 9:00 06-12-2018 r. Szczegóły
23/PN/2018 Bieżące utrzymanie zieleni parkowej, skwerów, zieleńców, zieleni czasowej oraz zieleni w miejscach Pamięci Narodowej na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy w 2019 roku 10-12-2018 r. godz. 9:00 30-11-2018 r. Szczegóły
22/PN/2018 Bieżące utrzymanie zieleni wewnątrzosiedlowej na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy w 2019 roku 05-12-2018 r. godz. 9:00 28-11-2018 r. Szczegóły
21/PN/2018 Ochrona fizyczna osób i mienia Bazaru Różyckiego zlokalizowanego przy ul. Targowej 54 oraz Targowiska Namysłowska zlokalizowanego przy ul. Namysłowskiej 8 w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy 03-12-2018 r. godz. 9:00 23-11-2018 r. Szczegóły
17/PN/2018 Modernizacja terenu skweru w sąsiedztwie budynków przy Pl. Hallera 7A, Pl. Hallera 9A oraz ul. Szanajcy 14 15-11-2018 r. godz. 9:00 07-11-2018 r. Szczegóły
15/PN/2018 Modernizacja placów zabaw zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy 07-11-2018 r. godz. 9:00 23-10-2018 r. Szczegóły
14/PN/2018 Zimowe oczyszczanie ulic i chodników w pasach drogowych ulic gminnych na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy 11-10-2018 r. godz. 12:00 03-10-2018 r. Szczegóły
13/PN/2018 Bieżące utrzymanie zieleni wewnątrzosiedlowej na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy 03-10-2018 r. godz. 9:00 25-09-2018 r. Szczegóły
12/PN/2018 Ochrona fizyczna osób i mienia Targowiska Namysłowska zlokalizowanego przy ul. Namysłowskiej 8 w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy 26-09-2018 r. godz. 9:00 20-09-2018 r. Szczegóły
10/PN/2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Parku Michałowskiego przy ulicy Kawęczyńskiej w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy - powtórzone postępowanie II 19-09-2018 r. godz. 9:00 11-09-2018 r. Szczegóły
09/PN/2018 Modernizacja skweru między ul. Letnią i Kamienną 19-09-2018 r. godz. 9:00 04-09-2018 r. Szczegóły
08/PN/2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy - powtórzone postępowanie 05-09-2018 r. godz. 9:00 28-08-2018 r. Szczegóły
07/PN/2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy 17-08-2018 r. godz. 9:00 09-08-2018 r. Szczegóły
06/US/2018 Ochrona fizyczna osób i mienia Targowiska Namysłowska zlokalizowanego przy ul. Namysłowskiej 8 w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy 03-08-2018 r. godz. 13:00 01-08-2018 r. Szczegóły
04/US/2018 Ochrona fizyczna osób i mienia Targowiska Namysłowska zlokalizowanego przy ul. Namysłowskiej 8 w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy 26-07-2018 r. godz. 9:00 20-07-2018 r. Szczegóły
05/PN/2018 Modernizacja skweru między ul. Letnia i ul. Kamienną 25-07-2018 r. godz. 9:00 10-07-2018 r. Szczegóły
03/US/2018 Ochrona fizyczna osób i mienia Bazaru Różyckiego zlokalizowanego przy ul. Targowej 54 w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy 21-06-2018 r. godz. 9:00 28-06-2018 r. Szczegóły
02/PN/2018 Bieżące utrzymanie placów zabaw, siłowni plenerowych i psiego parku na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy 17-04-2018 r. godz. 10:00 09-04-2018 r. Szczegóły
01/PN/2018 Wykonywanie kontroli placów zabaw, siłowni plenerowych i psiego parku oraz wymiana piasku w piaskownicach i polach piaskowych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy 15-02-2018 r. godz. 10:00 07-02-2018 r. Szczegóły

Regulamin udzielania zamówień publicznych w ZPTP

Archiwalne zamówienia publiczne powyżej 30 000 EURO:


Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011