Zamówienia publiczne / Zamówienia powyżej 30 000 euro

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro ogłoszone w 2017 roku:


Nr postępowania Przedmiot postępowania Termin składania ofert Data umieszczenia Informacje
23/PN/2017 Ochrona fizyczna osób i mienia Bazaru Różyckiego zlokalizowanego przy ul. Targowej 54 w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy 28-12-2017 r. godz. 11:00 21-12-2017 r. Szczegóły
22/PN/2017 Utrzymanie porządku i czystości na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy - 2018 rok 20-12-2017 r. godz. 10:00 12-12-2017 r. Szczegóły
21/PN/2017 Zimowe utrzymanie ulic i chodników w pasach drogowych ulic gminnych na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy - 2018 rok (powtórzone postępowanie) 19-12-2017 r. godz. 12:00 11-12-2017 r. Szczegóły
20/PN/2017 Zimowe utrzymanie ulic i chodników w pasach drogowych ulic gminnych na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy - 2018 rok 11-12-2017 r. godz. 12:00 01-12-2017 r. Szczegóły
19/PN/2017 Bieżące utrzymanie zieleni ulic gminnych na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy w 2018 roku - powtórzone postępowanie 06-12-2017 r. godz. 12:00 28-11-2017 r. Szczegóły
18/PN/2017 Bieżące utrzymanie zieleni wewnątrzosiedlowej na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy w 2018 roku 29-11-2017 r. godz. 12:00 21-11-2017 r. Szczegóły
17/PN/2017 Bieżące utrzymanie zieleni ulic gminnych na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy w 2018 roku 27-11-2017 r. godz. 12:00 17-11-2017 r. Szczegóły
16/PN/2017 Bieżące utrzymanie zieleni parkowej, skwerów, zieleńców, zieleni czasowej oraz zieleni w miejscach Pamięci Narodowej na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy w 2018 roku 23-11-2017 r. godz. 12:00 15-11-2017 r. Szczegóły
15/PN/2017 Zakup, dostarczenie i montaż koszy ulicznych (Zadanie nr 1) i Zakup, dostarczenie i montaż 10 szt. Koszy parkowych na terenie skweru im. płk. W.A. Żurowskiego (Zadanie nr 2) zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy 22-09-2017 r. godz. 12:00 08-09-2017 r. Szczegóły
14/PN/2017 Zimowe utrzymanie ulic i chodników w pasach drogowych ulic gminnych na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy (do 31-12-2017 r.) 20-09-2017 r. godz. 12:00 08-09-2017 r. Szczegóły
13/PN/2017 Wykonywanie systematycznych kontroli wszystkich elementów wyposażenia placów zabaw, siłowni plenerowych i psiego parku, w tym: ogrodzeń, urządzeń zabawowych i rekreacyjnych, elementów małej architektury i nawierzchni oraz wymiany piasku w piaskownicach i polach piaskowych na placach zabaw zlokalizowanych na terenie w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy - powtórzone postępowanie II 27-07-2017 r. godz. 10:00 18-07-2017 r. Szczegóły
12/PN/2017 Wykonywanie systematycznych kontroli wszystkich elementów wyposażenia placów zabaw, siłowni plenerowych i psiego parku, w tym: ogrodzeń, urządzeń zabawowych i rekreacyjnych, elementów małej architektury i nawierzchni oraz wymiany piasku w piaskownicach i polach piaskowych na placach zabaw zlokalizowanych na terenie w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy - powtórzone postępowanie 20-06-2017 r. godz. 10:00 12-06-2017 r. Szczegóły
11/PN/2017 Bieżące utrzymanie terenów zieleni wewnątrzosiedlowej zlokalizowanych w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy w 2017 roku - powtórzone postępowanie 19-06-2017 r. godz. 11:00 09-06-2017 r. Szczegóły
10/PN/2017 Konserwacja i bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody oligoceńskiej administrowanych przez Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy - powtórzone postępowanie 01-06-2017 r. godz. 10:00 24-05-2017 r. Szczegóły
09/PN/2017 Bieżące utrzymanie placów zabaw, siłowni plenerowych i psiego parku (Zadanie nr 1) i wykonywanie systematycznych kontroli wszystkich elementów wyposażenia placów zabaw, siłowni plenerowych i psiego parku, w tym: ogrodzeń, urządzeń zabawowych i rekreacyjnych, elementów małej architektury i nawierzchni oraz wymiany piasku w piaskownicach i polach piaskowych na placach zabaw (Zadanie nr 2) zlokalizowanych na terenie w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy 26-05-2017 r. godz. 10:00 18-05-2017 r. Szczegóły
08/PN/2017 Bieżące utrzymanie zieleni parkowej, skwerów, zieleńców, zieleni czasowej oraz zieleni w miejscach Pamięci Narodowej na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy - powtórzone postępowanie 24-05-2017 r. godz. 12:00 16-05-2017 r. Szczegóły
07/PN/2017 Bieżące utrzymanie terenów zieleni wewnątrzosiedlowej zlokalizowanych w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy w 2017 roku - powtórzone postępowanie 24-05-2017 r. godz. 10:00 16-05-2017 r. Szczegóły
06/PN/2017 Konserwacja i bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody oligoceńskiej administrowanych przez Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy 22-05-2017 r. godz. 11:00 12-05-2017 r. Szczegóły
05/PN/2017 Utrzymanie porządku i czystości na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy 16-05-2017 r. godz. 10:00 08-05-2017 r. Szczegóły
04/PN/2017 Bieżące utrzymanie zieleni ulic gminnych na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy 15-05-2017 r. godz. 12:00 05-05-2017 r. Szczegóły
03/PN/2017 Bieżące utrzymanie zieleni parkowej, skwerów, zieleńców, zieleni czasowej oraz zieleni w miejscach Pamięci Narodowej na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy 15-05-2017 r. godz. 10:00 05-05-2017 r. Szczegóły
02/PN/2017 Bieżące utrzymanie terenów zieleni wewnątrzosiedlowej zlokalizowanych w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy w 2017 roku 12-05-2017 r. godz. 11:00 04-05-2017 r. Szczegóły
01/PN/2017 Ochrona fizyczna osób i mienia Bazaru Różyckiego zlokalizowanego
przy ul. Targowej 54 w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (okres od 1 maja 2017 do 31 grudnia 2017)
25-04-2017 r. godz. 12:00 20-04-2017 r. Szczegóły

Regulamin udzielania zamówień publicznych w ZPTP

Archiwalne zamówienia publiczne powyżej 30 000 EURO:


Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011