Zamówienia publiczne / Zamówienia powyżej 30 000 euro

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro ogłoszone w 2016 roku:


Nr postępowania Przedmiot postępowania Termin składania ofert Data umieszczenia Informacje
10/PN/2016 Bieżące utrzymanie zieleni wewnątrzosiedlowej zlokalizowanej w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy w 2017 roku (I kwartał) 20-12-2016 r. godz. 10:00 12-12-2016 r. Szczegóły
06/PN/2016 Zimowe utrzymanie ulic i chodników gminnych zlokalizowanych w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy w 2017 roku 14-12-2016 r. godz. 10:00 05-12-2016 r. Szczegóły
05/PN/2016 Modernizacja szaty roślinnej na terenach zieleni miejskiej zlokalizowanych przy ul. Linneusza w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy 03-10-2016 r. godz. 10:00 23-09-2016 r. Szczegóły
04/PN/2016 Modernizacja szaty roślinnej terenów zieleni miejskiej zlokalizowanych w Dzielnicy Praga-Północ 15-09-2016 r. godz. 10:00 06-09-2016 r. Szczegóły
03/PN/2016 Ochrona fizyczna osób i mienia na terenie Bazaru Różyckiego zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Targowej 54 13-06-2016 r. godz. 10:00 31-05-2016 r. Szczegóły
02/PN/2016 Bieżące utrzymanie oraz pielęgnacja zieleni wewnątrzosiedowej wysokiej i niskiej położonej na teranie Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy 26-04-2016 r. godz. 10:00 15-04-2016 r. Szczegóły
01/PN/2016 Przeglądy, kontrole, wymiana piasku oraz bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych na terenie Dzielnicy
Praga-Północ m. st. Warszawy
29-03-2016 r. godz. 10:00 17-03-2016 r. Szczegóły

Regulamin udzielania zamówień publicznych w ZPTP

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EURO:


Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011