Zamówienia publiczne / Zamówienia powyżej 30 000 euro

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro ogłoszone w 2015 roku:


Nr postępowania Przedmiot postępowania Informacje
11/PN/2015 Prace związane z zimowym utrzymaniem ulic i chodników gminnych na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy w 2016 roku Szczegóły
10/PN/2015 Prace związane z pielęgnacją zieleni wysokiej i niskiej położonej wzdłuż dróg gminnych oraz z pielęgnacją zieleni wysokiej i niskiej w parkach, zieleńcach, skwerach, zieleni czasowej i miejscach Pamięci Narodowej w 2016 roku Szczegóły
9/PN/2015 Prace związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy w 2016 roku Szczegóły
8/PN/2015 Prace związane z modernizacją szaty roślinnej skweru na placu Hallera w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy w 2015 roku Szczegóły
7/PN/2015 Prace związane z pielęgnacją zieleni wewnątrzosiedlowej wysokiej i niskiej położonej na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy w 2015 roku Szczegóły
6/PN/2015 Przeglądy, konserwacja i naprawa urządzeń znajdujących się na placach zabaw i siłowniach plenerowych oraz wymiana piasku w piaskownicach i podłożach piaskowych na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy w 2015 roku Szczegóły
5/PN/2015 Prace związane z zimowym utrzymaniem ulic i chodników gminnych na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy - WZNOWIONE POSTĘPOWANIE Szczegóły
4/PN/2015 Nadzór nad eksploatacją i bieżące utrzymanie w ruchu ujęć wody oligoceńskiej, stacji uzdatniania wody i punków poboru w Dzielnicy Praga Północ Szczegóły
3/PN/2015 Prace związane z pielęgnacją zieleni wysokiej i niskiej położonej wzdłuż dróg gminnych oraz z pielęgnacją zieleni wysokiej i niskiej w parkach, zieleńcach, skwerach, zieleni czasowej i miejscach pamięci narodowej Szczegóły
2/PN/2015 Prace związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy w 2015 r. Szczegóły
1/PN/2015 Prace związane z zimowym utrzymaniem ulic i chodników gminnych na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy w 2015 r. Szczegóły

Regulamin udzielania zamówień publicznych w ZPTP

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EURO:


Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011