Zamówienia publiczne / Zamówienia powyżej 30 000 euro

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro ogłoszone w 2014 roku:


Nr postępowania Przedmiot postępowania Informacje
2/2014/PN Prace związane z pielęgnacją zieleni wysokiej i niskiej w parkach, zieleńcach, skwerach i zieleni czasowej oraz w Miejscach Pamięci Narodowej Szczegóły
1/2014/PN Prace związane z zimowym utrzymaniem ulic gminnych oraz utrzymaniem czystości i porządku na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy - ZPTP/07/2013/UP/Z/PN Szczegóły

Regulamin udzielania zamówień publicznych w ZPTP

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EURO:


Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011