Zamówienia publiczne / Zamówienia powyżej 30 000 euro

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro ogłoszone w 2013 roku:


Nr postępowania Przedmiot postępowania Informacje
5/2013/PN Zimowe utrzymanie ulic gminnych na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy do dnia 31.12.2013 r. Szczegóły
4/2013/PN Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu ujęć wody oligoceńskiej, stacji uzdatniania wody i punktów poboru Szczegóły
3/2013/PN Prace związane z pielęgnacją zieleni wysokiej i niskiej w parkach, zieleńcach, skwerach i zieleni czasowej oraz w Miejscach Pamięci Narodowej Szczegóły
2/2013/PN Prace związane z zimowym utrzymaniem ulic gminnych oraz utrzymaniem czystości i porządku na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy (Zimowe utrzymanie ulic) Szczegóły
01/2013/PN Prace związane z zimowym utrzymaniem ulic gminnych oraz utrzymaniem czystości i porządku na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy(Utrzymanie porządku) Szczegóły

Regulamin udzielania zamówień publicznych w ZPTP

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EURO:


Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011