Zamówienia publiczne / Zamówienia powyżej 30 000 euro

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro ogłoszone w 2011 roku:


Nr postępowania Przedmiot postępowania Informacje
4/2011/PN Remont urządzeń zabawowych i wymiana piasku, na placach zabaw usytuowanych na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Szczegóły
3/2011/PN Prace związane z pielęgnacją zieleni wysokiej i niskiej w parkach, zieleńcach, skwerach i zieleni czasowej oraz w Miejscach Pamięci Narodowej - zadanie 2 Szczegóły
2/2011/PN Prace związane z pielęgnacją zieleni wysokiej i niskiej w parkach, zieleńcach, skwerach i zieleni czasowej oraz w Miejscach Pamięci Narodowej - zadanie 1 Szczegóły
1/2011/PN Prace związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Szczegóły

Regulamin udzielania zamówień publicznych w ZPTP

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EURO:


Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011