Zamówienia publiczne / Zamówienia powyżej 30 000 euro

Szczegóły ogłoszenia


Informacja Szczegóły
Numer zamówienia ZPTP/ZP/PN/13/2018
Przedmiot zamówienia Bieżące utrzymanie zieleni wewnątrzosiedlowej na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
Rodzaj Przetarg nieograniczony
Status Zakończone postępowanie
Termin składania ofert 3 październik 2018 r. godz. 9:00
Data ogłoszenia 20 wrzesień 2018 r.
Załączniki