Zamówienia publiczne / Zamówienia powyżej 30 000 euro

Szczegóły ogłoszenia


Informacja Szczegóły
Numer zamówienia ZPTP/ZP/PN/PLZ/9/2017
Przedmiot zamówienia Bieżące utrzymanie placów zabaw, siłowni plenerowych i psiego parku (Zadanie nr 1) i wykonywanie systematycznych kontroli wszystkich elementów wyposażenia placów zabaw, siłowni plenerowych i psiego parku, w tym: ogrodzeń, urządzeń zabawowych i rekreacyjnych, elementów małej architektury i nawierzchni oraz wymiany piasku w piaskownicach i polach piaskowych na placach zabaw (Zadanie nr 2) zlokalizowanych na terenie w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
Rodzaj Przetarg nieograniczony
Status Zakończone postępowanie
Termin składania ofert 30 maj 2017 r. godz. 10:00 - TERMIN PRZEDŁUŻONY
Data ogłoszenia 18 maj 2017 r.
Załączniki