Zamówienia publiczne / Zamówienia powyżej 30 000 euro

Szczegóły ogłoszenia


Informacja Szczegóły
Numer zamówienia ZPTP/ZP/PN/ZU/5/2017
Przedmiot zamówienia Bieżące utrzymanie zieleni ulic gminnych na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
Rodzaj Przetarg nieograniczony
Status Zakończone postępowanie
Termin składania ofert 15 maj 2017 r. godz. 12:00
Data ogłoszenia 05 maj 2017 r.
Załączniki