Zamówienia publiczne / Zamówienia powyżej 30 000 euro

Szczegóły ogłoszenia


Informacja Szczegóły
Numer zamówienia ZPTP/ZP/PN/ZWO/3/2017
Przedmiot zamówienia Bieżące utrzymanie terenów zieleni wewnątrzosiedlowej zlokalizowanych w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy w 2017 roku
Rodzaj Przetarg nieograniczony
Status Zakończone postępowanie
Termin składania ofert 12 maj 2017 r. godz. 11:00
Data ogłoszenia 04 maj 2017 r.
Załączniki