Zamówienia publiczne / Zamówienia powyżej 30 000 euro

Szczegóły ogłoszenia


Informacja Szczegóły
Numer zamówienia ZPTP/ZP/PN/ZW/19/2017
Przedmiot zamówienia Bieżące utrzymanie zieleni ulic gminnych na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy w 2018 roku - powtórzone postępowanie
Rodzaj Przetarg nieograniczony
Status Zakończone postępowanie
Termin składania ofert 06 grudnia 2017 r. godz. 12:00
Data ogłoszenia 28 listopad 2017 r.
Załączniki