Zamówienia publiczne / Zamówienia powyżej 30 000 euro

Szczegóły ogłoszenia


Informacja Szczegóły
Numer zamówienia ZPTP/ZP/PN/K/15/2017
Przedmiot zamówienia Zakup, dostarczenie i montaż koszy ulicznych (Zadanie nr 1) i Zakup, dostarczenie i montaż 10 szt. Koszy parkowych na terenie skweru im. płk. W.A. Żurowskiego (Zadanie nr 2) zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
Rodzaj Przetarg nieograniczony
Status Zakończone postępowanie
Termin składania ofert 22 września 2017 r. godz. 12:00 - przedłużony termin składania ofert
Data ogłoszenia 08 wrzesień 2017 r.
Załączniki