Zamówienia publiczne / Zamówienia powyżej 30 000 euro

Szczegóły ogłoszenia


Informacja Szczegóły
Numer zamówienia ZPTP/ZP/PN/SUW/11/2017
Przedmiot zamówienia Bieżące utrzymanie terenów zieleni wewnątrzosiedlowej zlokalizowanych w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy w 2017 roku- powtórzone postępowanie
Rodzaj Przetarg nieograniczony
Status Zakończone postępowanie
Termin składania ofert 19 czerwca 2017 r. godz. 11:00
Data ogłoszenia 09 czerwiec 2017 r.
Załączniki